nuustudio | arquitectura, enginyeria, interiorisme nuustudio | arquitectura, enginyeria, interiorisme
Cèdules habitabilitat. nuustudio arquitectura Barcelona

Cèdules
d’habitabilitat

Tramitem les gestions per obtenir la cèdula d’habitabilitat. Ens encarreguem de tots els requisits que necessita presentar, des de la visita a l’immoble, a l’emplenament del formulari i les gestions necessàries amb l’administració corresponent. Oferim preus ajustats al treball que realitzem en cada ocasió.

La cèdula o permís d’habitabilitat és el document que acredita que l’immoble compleix els requisits d’habitabilitat, que exigeix el decret corresponent. És a dir, és el document necessari que informa del compliment dels requisits perquè un habitatge pugui ser habitat. Aquest document caduca als 15 anys de la seva expedició i ha de tramitar-se de nou transcorregut aquest termini.

Resultats professionals 100%

Si l’usuari no disposa d’aquest document, o està caducat, ha de contactar amb un tècnic perquè es personi a l’habitatge, realitzi una inspecció visual i comprovi el compliment de la normativa que s’exigeix, i per tant, redacti un informe en el qual s’exposi que es respecten les condicions mínimes per habitar.

No tots els habitatges compleixen amb els requisits mínims, és per això que en cas que l’habitatge no compleixi amb les condicions, lliurem un informe amb recomanacions a l’interessat, per poder obtenir la cèdula d’habitabilitat, i saber què canvis es necessiten aplicar per aconseguir-ho.

Sol·licitar cèdula d’habitabilitat

La tramitació de la cèdula d’habitabilitat és necessària en cas que es desitgi llogar vacacionalment o de llarga temporada un habitatge, vendre un immoble, així com si es necessita contractar els serveis d’aigua, gas i/o electricitat a les companyies subministradores, entre uns altres.