nuustudio | arquitectura, enginyeria, interiorisme nuustudio | arquitectura, enginyeria, interiorisme
Inspecció tècnica. nuustudio arquitectura Barcelona

Inspecció tècnica
d’edificis

Realitzem tot el procés d’Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE), des de l’informe tècnic, fins als tràmits, aplicant mesures per aconseguir una resolució favorable. Aquest servei ITE, que ha de ser gestionat per arquitectes especialitzats en aquesta matèria, és una inspecció obligatòria per a tots els edificis plurifamiliares d’habitatges segons la seva antiguitat.

La ITE estudia i avalua l’estat general de l’edifici, per verificar la seguretat, accessibilitat i l’estat de conservació de la comunitat. La seva finalitat és instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis.

Informe Inspecció Tècnica d’Edificis

Com a arquitectes ens encarreguem de la realització d’informes d’Inspecció Tècnica d’Edificis a Barcelona i informes d’Inspecció Tècnica d’Edificis a Mallorca, basant-nos en l’ordenança de cada municipi, amb la finalitat de que es compleixin els requisits. El nostre principal objectiu és garantir la seguretat de l’edifici i de les persones que ho habiten.

 

Informe d’Avaluació de l’Edifici Mallorca

També ens ocupem de realitzar Informes d’Avaluació de l’Edifici (IEE) a Mallorca. Aquest informe es diferencia del ITE en què a més avalua l’eficiència energètica.

Segons l’antiguitat de l’edifici, els terminis màxims previstos per a la sol·licitud del certificat d’aptitud de la ITE, són els següents:

Anteriors a 1930 i fins al 31 de desembre de 2012
Entre 1931 i 1950, fins al 31 de desembre de 2013
Durant 1951 i 1960, fins al 31 de desembre de 2014
Entre 1961 i 1970 i fins al 31 de desembre de 2015
A partir de 1971, fins al 31 de desembre de l'any en que l'edifici compleixi els 45 anys