nuustudio | arquitectura, enginyeria, interiorisme nuustudio | arquitectura, enginyeria, interiorisme

Llicència
d’Obertura

Des dels nostres estudis a Barcelona i Mallorca, tramitem llicència d’obertura i activitat, obligatòries per a locals i oficines per al desenvolupament d’una activitat determinada. Tenim una àmplia experiència en permisos d’obertura i coneixem els requisits exigits per a cada tipus d’activitat.

Quan es desitja obrir un negoci o modificar un, s’ha de realitzar una sol·licitud de llicència d’obertura i es necessita de professionals acreditats com a arquitectes o aparelladors que realitzin aquests informes. Estem especialitzats en aquests tràmits de llicències. Ens encarreguem des de la preparació de tots els documents necessaris així com de l’adaptació del local.

Tenim com a objectiu realitzar amb èxit el control inicial de l’activitat i l’obtenció definitiva d’aquesta llicència.

 

Passos de la Llicència d’obertura

 • null

  Estudi previ de les necessitats del local per al compliment de la normativa vigent, segons el tipus d’activitat, superfície i emplaçament.

 • null

  Assessorament tècnic amb el client de les diferents possibilitats d’actuacions a realitzar en el local per a la seva adequació a la normativa vigent.

 • null

  Projecte tècnic ambiental que inclou totes les instal·lacions necessàries: protecció contra incendis, electricitat, climatització, residus, acústica…

 • null

  Tramitació i seguiment de la llicència d’activitat ambiental amb l’ajuntament, els bombers, medi ambient i les entitats de control autoritzades.

 • null

  Seguiment i assistència tècnica de l’obra, de l’execució de totes les instal·lacions del local, per verificar la correcta instal·lació i engegada.

 • null

  Certificat final d’obres i instal·lacions. Els tècnics col·legiats en llicències d’obertura, realitzen el certificat final amb la posterior gestió.