nuustudio | arquitectura, enginyeria, interiorisme nuustudio | arquitectura, enginyeria, interiorisme
Licencia de obras. nuustudio arquitectura Mallorca

Llicència
d’obres

Comptem amb una àmplia experiència en la tramitació de llicències d’obres a Barcelona i llicències d’obres a Mallorca. Ens encarreguem de sol·licitar el permís d’obres als ajuntaments i administracions corresponents, ocupant-nos de les seves diferents fases:

1----Consulta prèvia
2----Realització del projecte (i obtenció ITT a Barcelona)
3---Sol·licitud del permís d'obres

Llicències d’obres a Barcelona i Mallorca

Les llicències d’obres són procediments administratius obligatoris que es requereixen per realitzar reformes, obra nova i/o canvis d’ús. Depenent del tipus d’actuació es requerirà una determinada llicència d’obra.

 

Llicències d’obra a Barcelona

Es distingeixen a Barcelona segons la seva actuació, dos tipus diferents de llicència d’obra:

El assabentat (obra menor tipus III) és un permís d’obra senzill d’obtenir atès que les actuacions previstes són actuacions considerades mínimes i que no requereixen de projecte tècnic per a la seva obtenció.

L’obra menor o règim de comunicat (obra menor tipus I i tipus II), al seu torn, es distingeix entre comunicat immediat o comunicat diferit. En tots dos casos s’ha de realitzar projecte tècnic redactat i signat per un professional i dependrà de la seva actuació i/o localització que sigui considerat immediat o diferit. Tots dos casos requereixen d’un previ Informe d’Idoneïtat tècnica (IIT).

L’obra major o règim de llicència, també requereix de projecte tècnic redactat i signat per un professional i també requereix d’informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT).

Permisos d’obra Mallorca

Ens encarreguem de tramitar permisos d’obra a Mallorca, ja sigui d’obra major o menor, acreditant el projecte tècnic i tota la documentació necessària per realitzar obres a Mallorca.