nuustudio | arquitectura, enginyeria, interiorisme nuustudio | arquitectura, enginyeria, interiorisme
Rehabilitación edificios. nuustudio arquitectura Mallorca

Rehabilitació
d’edificis

Ens encarreguem de la rehabilitació d’edificis integral o parcial. Actuem en qualsevol part de l’edifici, destinant el personal especialitzat per a cada tipus d’intervenció i buscant les solucions més racionals per a cada cas, amb la finalitat d’aconseguir acabats de primera qualitat en estructures, tancaments i sanejaments.

El nostre principal objectiu és oferir el tractament adequat de les tècniques, per garantir la durabilitat que apliquem en la rehabilitació d’edificis, prioritzant també l’habitabilitat i accessibilitat de l’habitatge.

Millorem les estructures d’edificis amb l’ús de sistemes de reforços homologats

Al moment en el qual es contacta amb un arquitecte especialitzat en rehabilitació d’edificis per sol·licitar un projecte, el tècnic realitza un estudi previ i ofereix les millors solucions sobre la base de la normativa vigent. A més, per garantir alta qualitat i màxima durabilitat, s’utilitzen materials homologats per a aquest tipus de treballs.

Un mal manteniment d’un edifici afecta als usuaris, al mateix temps que a la deterioració de l’immoble. Per això el nostre propòsit per rehabilitar edificis és promoure la salut; l’accessibilitat; la seguretat; i l’estalvi energètic amb l’ús de diferents sistemes d’aïllament.

 

Rehabilitació de Façanes a Barcelona i Mallorca

Realitzem rehabilitació de façanes tenint en compte les exigències dels ajuntaments i respectant les característiques de cada façana. Garantim una execució de màxima qualitat realitzant proves, per redactar un dictamen de les possibles patologies que presenten les façanes, i presentem les solucions tècniques més eficaces que l’edifici necessita.

A més, oferim serveis d’assessorament i consultoria:

  • Estructures i elements resistents, fonamentacions i sistemes de contenció.

  • Actuacions sobre estructures existents.

  • Informes i peritatges de patologia estructural.

  • Projectes de bastida i apuntalament.

  • Direcció d’obra i control de l’estructura.